Kallelse till förbundsstämma 2020

Svenska Aikidoförbundets förbundsstämma 2020 kommer att genomföras digitalt den 7 juni. Kallelse och förfarande för ombud med fullmakter, samt övriga dokument, finns nu publicerade.

P.g.a. coronaviruset behövde Svenska Aikidoförbundet ställa in förbundsstämman 2020 som skulle ha ägt rum i mars.

I samarbete med SB&K kommer nu istället stämman att hållas digitalt via Easymeet Online, den 7 juni kl 10-12.30.

Kallelse och samtliga dokument inför Svenska Aikidoförbundets förbundsstämma 2020 finns här >

Kallelse till SB&K:s förbundsstämma samt alla underförbund finns här >

Viktiga hålltider!

Ombud – senast 18 maj!
Eftersom omständigheterna är annorlunda är också förfarandet för ombud med fullmakter det. Registrering och granskning av fullmakter görs på följande länk: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5464359&sid=UQuW5jEgWo

Finns er förening inte med i listan?
Den preliminära röstlängd som använts för att registrera ombud och fullmakter till Svenska Aikidoförbundets förbundsstämma 2020, är baserad på vilka som betalat in sin avgift till den 31 januari 2020. För klubbar som inte gjort detta i tid, eller vars registrering av betalning har hamnat efter detta datum, finns ingen möjlighet att registrera sig via länken för ombud som hittills har skickats ut.

Istället registrerar man sig från den 19 maj som publik (se länk nedan), och kan sedan få uppdaterad status med rösträtt om förbundsstämman så beslutar.

Publikplats – 19–24 maj!
Registrering är öppen från den 19 maj till och med den 24 maj. I publiken har deltagaren yttranderätt utan rösträtt. Länk till publikplats (öppnar 19 maj): https://response.questback.com/idrott/h4oywygc82

I väntan på mötet kan man bland annat också passa på att testa sin webbläsare för kompatibilitet på Easymeets supportsida >

Vi ser fram emot ert deltagande!

Förbundsstyrelsen

 

24
apr
2024

Rapport från förbundsstämman och med siktet mot Sverigelägret 2025

Hej och tack alla som deltog på lördagens förbundsstämma både på plats och det digitala rummet. Tack också för tålamodet...

21
apr
2024

Vill er klubb vara värd för nästa fukushidoin/shidoin-kurs?

I januari 2025 planerar Svenska Aikidoförbundet att hålla den årliga utbildningen för fukushidoin och shidoin, en utbildning som också är...

9
apr
2024

Anmäl er till förbundsstämman 2024!

Svenska Aikidoförbundet genomför likt 2023 även detta år sin förbundsstämma som ett hybridmöte, alltså både digitalt och fysiskt på plats...

8
apr
2024

Fyra nya Shihan i Sverige

Svenska Aikidoförbundet har berikats med ytterligare fyra Shihan, den högsta instruktörstiteln som delas ut från Aikikai Hombu Dojo. Förbundet önskar...