fbpx
Workshop för jämställd och inkluderande aikido

Svenska Aikidoförbundet arrangerar en workshop i jämställdhet och inkludering, som äger rum i anslutning till årsstämman.

EN JÄMSTÄLLD OCH INKLUDERANDE AIKIDO

Datum: 2020-03-20
Tid: 14.00-17.00
Plats: Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39C, på Södermalm, närmaste T-bana Mariatorget

Bakgrund
Svensk Aikido har goda förutsättningar för att vara jämlik och jämställd, men i praktiken är så inte fallet. Det råder manliga strukturer och kvinnor är i dagsläget underrepresenterade på flera områden. Nu vill vi aktivt arbeta för förändring.

Kursinnehåll
Under tre timmar kommer vi att lära oss mer om idrottens jämställdhetsarbete generellt, Strategi 2025 och de utvecklingsresor som tagits fram för att nå målen kring 2025 (med fokus på Jämställdhet för en framgångsrik idrott och Inkluderande idrott för alla). Vidare kommer kursen att ta upp centrala begrepp och metoder kopplat till jämställdhet främst, men även inkludering, samt ha smågrupps- och storgruppsdiskussioner för ett interaktivt utbyte. Syftet är att skapa en ökad medvetenhet kring frågorna och en större förståelse för vikten av att arbeta konkret med frågorna.

Kursledare Sara Wiggberg
Sara Wiggberg arbetar med jämställdhet, ledarskap och att skapa hållbara organisationer. Hon är i grunden statsvetare och driver sedan sex år sitt eget företag med fokus på dessa frågor (https://sarawiggberg.se/). De senaste 2,5 åren har hon bland annat projektlett Riksidrottsförbundets satsning ”Det intensifierade jämställdhetsarbetet”, vilket inneburit en gedigen inblick i de utmaningar och möjligheter svensk idrott står inför när det gäller frågor kring jämställdhet och inkludering.

Förberedelse
Före workshopen vill vi att ni läser igenom sidan om idrottens strategi2025 och de fem utvecklingsresorna: http://www.strategi2025.se/Strategi2025/Femutvecklingsresor

Vem skall delta?
Denna workshop är öppen för alla som är medlemmar i någon av förbundets medlemsklubbar men särskilt ser vi att klubbaktiva såsom styrelseledamöter och instruktörer deltar. Både gamla som nya.

Kostnad
Deltagandet i denna workshop är kostnadsfritt men i det fall man är anmäld och inte deltar debiteras klubben 500SEK.

Anmälan
Anmäl er via denna länk >

Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.

Genom att vi förlagt denna workshop till dagen före årsstämman hoppas vi att många tar chansen och kombinerar deltagande på bägge eventen.

Glöm inte att detta är ett utbildningstillfälle man kan söka resebidrag till från sitt lokala distrikt för att delta på.
https://www.svenskaikido.se/bidrag-fran-sbks-distrikt/

Väl mött!
Jenny Lagerqvist
Styrelseledamot med särskilt ansvarsområde Jämställdhet och Inkludering

14
mar
2020

Med anledning av COVID-19, det nya coronaviruset

Svenska Aikidoförbundet följer noga utvecklingen och utgår ifrån myndigheternas rekommendationer. Se länkar längre ner. Svenska Aikidoförbundet får en hel del...

13
mar
2020

Årsstämma, Sverigelägret samt workshop för jämställdhet ställs in

I linje med Svenska Budo & Kampsportsförbundets beslut och rekommendationer har Svenska Aikidoförbundets styrelse på ett extrainsatt möte, idag den...

11
mar
2020

Erbjudande om att delta i projektet SkillAi+

SkillAi+ är ett Erasmusprojekt som använder aikido som ett verktyg i att motverka mobbing. Projektet startade 2019, och är nu...

10
mar
2020

Angående Sverigelägret och Coronaviruset

Arrangören för Sverigelägret, Ikigai Aikidoklubb i samarbete med förbundsstyrelsen, följer informationen och rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten och WHO kontinuerligt publicerar om...