STÄMMA 2019  
 
● STARTSIDA
● FAQ AIKIDO
● SÖK KLUBBAR
● OM AIKIDO
● OM FÖRBUNDET
● KALENDARIUM
● FUNKTIONÄRER
● DOKUMENT
● PROTOKOLL
● STÄMMA 2019
● MEDIA
● UNGDOM
● JÄMSTÄLLDHET
● UTBILDNING
● AIKIDOBILDER
● BIDRAG
● LÄNKAR
● VERKTYG
● GRADERING
 
  

KALLELSE

Härmed kallas medlemmarna till
Ordinarie Förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet

DATUM Lördag 23 mars 2019
PLATS Stockholm, Münchenbryggeriet, munchenbryggeriet.se/hitta-hit Denna länk öppnas i nytt fönster
TID 10.00 – 12.00, fullmaktsgranskning mellan 09.20 – 09.50

Utdrag ur stadgan:

7 § Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman

7.1 Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) skall ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 15 januari. Rätt att motionera har förening i Förbundet.

DOKUMENT (PDF) publiceras successivt (öppnas på ny sida Denna länk öppnas i nytt fönster)
Kallelse och föredragningslista pkt. 3 och 7
Verksamhetsberättelse 2018 pkt. 8
Förvaltningsberättelse 2018 pkt. 9
Resultatställen 2018 pkt. 9
Revisionsberättelse 2018 pkt. 10-11
Propositioner från styrelsen pkt. 12
Motioner från medlemmarna pkt. 13
Verksamhetsplan 2019 pkt. 14
Fastställande av årsavgift 2019 och extra avgifter 2018 pkt. 15-16
Om arvoden för förbundsstyrelsen pkt. 17
Budget 2019 pkt. 18
Valberedningens förslag pkt. 19-22
Nomineringsblankett  
Ombudsfullmakt  
Röstlängd  

Alla handlingar kommer att finnas utskrivna så det räcker till alla deltagare.

TECKENSPRÅKSTOLK

Vid denna stämma kommer det att finnas teckenspråkstolk.

BIDRAG TILL RESEKOSTNADER

RESEBIDRAG ger information om reseersättning till dig som kommer utanför Stockholm.

 
Svenska
Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm
Tel: 08-714 88 70
E-post:


Ansvarig utgivare:

Tel: 070-662 02 00
Svenska Budo & Kampsportsförbundet