DOKUMENT  
 
● STARTSIDA
● FAQ AIKIDO
● SÖK KLUBBAR
● OM AIKIDO
● OM FÖRBUNDET
● KALENDARIUM
● FUNKTIONÄRER
● DOKUMENT
● PROTOKOLL
● MEDIA
● UNGDOM
● JÄMSTÄLLDHET
● UTBILDNING
● AIKIDOBILDER
● BIDRAG
● LÄNKAR
● VERKTYG
● GRADERING
 
STADGAR

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Denna länk öppnas i nytt fönster efter stadgeändring 2014-03-22

VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsplan 2017 Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2016 Denna länk öppnas i nytt fönster

JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhetspolicy Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2018-03-17

Protokoll från ordinarie förbundsstämma
Kallelse och föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2017 (justerad)
Förvaltningsberättelse 2017
Resultatställen 2017
Revisionsberättelse 2017
Proposition från styrelsen om jämställdhetsmål
Motion "Dokumentation aikidohistoria" jämte styrelsens yttrande
Verksamhetsplan 2018 (justerad)
Budget 2018 (justerad)

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2017-03-25

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2016 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2016 Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställen 2016 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2016 Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2017 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2017 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2016-03-19

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2015 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2015 (ursprunglig) (not 1) Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2015 (korrigerad) (not 1) Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställen 2015 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2015 Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2016 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2016 Denna länk öppnas i nytt fönster

(not 1) Den ursprungligt framlagda förvaltningsberättelsen innehöll ett fel i balansräkningen. Stämman gav förbundsstyrelsen i uppdrag att framlägga en korrigerad berättelse efter utredning. Utredningen, som främst utfördes av RF Ekonomi, slutfördes 2017-01-04 så att rättad berättelse kunde behandlas på ordinarie förbundsstämma 2017-03-25.

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2015-03-28

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2014 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2014 Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställeredovisning 2014 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2014 Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2015 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2015 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2014-03-22

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2013 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2013 Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställeredovisning 2013 (justerad) Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2013 Denna länk öppnas i nytt fönster
Proposition från styrelsen om stadgeändring Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2014 Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2014 Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2013-03-23

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2012 Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2012 Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställeredovisning 2012 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2012 Denna länk öppnas i nytt fönster
Angående årsavgift och extra avgifter Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2013 Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2013 Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2012-03-24

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2011 Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2011 Denna länk öppnas i nytt fönster
Resultatställeredovisning 2011 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2011 Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2012 Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2012 Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2011-03-26

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2010 Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2010 Denna länk öppnas i nytt fönster
Detaljerad resultatrapport 2010 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2010 Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2011 Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2011 Denna länk öppnas i nytt fönster

ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA 2010-03-20

Protokoll från ordinarie förbundsstämma Denna länk öppnas i nytt fönster
Kallelse och föredragningslista Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsberättelse 2009 Denna länk öppnas i nytt fönster
Förvaltningsberättelse 2009 Denna länk öppnas i nytt fönster
Detaljerad resultatrapport 2009 Denna länk öppnas i nytt fönster
Revisionsberättelse 2009 Denna länk öppnas i nytt fönster
Proposition om stadgeändring Denna länk öppnas i nytt fönster
Verksamhetsplan 2010 Denna länk öppnas i nytt fönster
Budget 2010 Denna länk öppnas i nytt fönster

SVERIGELÄGER

www.sverigelager.se Denna länk öppnas i nytt fönster eller www.sverigeläger.se Denna länk öppnas i nytt fönster
Historik över Sverigeläger Denna länk öppnas i nytt fönster

STYRANDE DOKUMENT fastställda av förbundsstyrelsen
Sverigelägerpolicy Denna länk öppnas i nytt fönster 2018-01-20
Ungdomslägerpolicy Denna länk öppnas i nytt fönster 2018-02-11
Krishanteringspolicy Denna länk öppnas i nytt fönster 2011-09-25
Policy - Nationell uppvisningstrupp Denna länk öppnas i nytt fönster 2018-01-20
Policy - Ungdomssatsning Denna länk öppnas i nytt fönster 2016-11-19
Kursplan Fukushidoin och Shidoin Denna länk öppnas i nytt fönster 2017-08-14
Lägerhållning och princip om densamma Denna länk öppnas i nytt fönster 2010-10-24
Grafisk profil Svenska Aikidoförbundet Denna länk öppnas i nytt fönster 2016-01-23
Kommunikationsplattform Denna länk öppnas i nytt fönster 2016-02-28
WEBBSIDOR utöver menyn till vänster

INBJUDAN att arrangera Sverigeläger 2020
INBJUDAN att arrangera Nationellt ungdomsläger 2019
APRILSKÄMT – från åren 2011 och framåt
GRADERINGAR – närmaste graderingstillfällen på läger
KALENDARIEUPPGIFT – lämna ny uppgift eller uppdatera uppgift
NYHETSARKIV – äldre nyheter som flyttats från startsidan
KRYPTERING av e-postadresser för att förhindra spam
RESEBIDRAG för deltagare utanför Stockholm vid stämmor och utbildningar
UNGDOMSBIDRAG – 2012 års bidrag till 25 ungdomar

ALIAS till domänen svenskaikido.se

svenskaikido.se är vår huvuddomän. Men vi har även registrerat följande aliasdomäner – mestadels för att ingen annan ska kunna registrera dessa domäner. De kan således användas med samma resultat som att använda huvuddomänen. Detsamma gäller våra e-postadresser.

aikidoforbundet.se
aikidoförbundet.se
svenskaaikidoforbundet.se
svenskaaikidoförbundet.se

 
Svenska
Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm
Tel: 08-714 88 70
E-post:


Ansvarig utgivare:

Tel: 070-662 02 00
Svenska Budo & Kampsportsförbundet