SVENSKA 
AIKIDOFÖRBUNDET
STARTSIDA  
 
● STARTSIDA
● OM AIKIDO
● KLUBBAR
● KALENDARIUM
● FUNKTIONÄRER
● DOKUMENT
● PROTOKOLL
● STÄMMA 2015
● MEDIA
● UNGDOM
● JÄMSTÄLLDHET
● UTBILDNING
● AIKIDOBILDER
● BIDRAG
● LÄNKAR
● AIKIDO 50 ÅR
● VERKTYG
● GRADERING
 
NYHETER
● NYHETSARKIV
 
Besök oss även på
 
Gilla oss på
Facebook
Vår Facebook-sida:
Vår webbplats:
Välkommen till Svenska Aikidoförbundets hemsida!

Bilden är ritad av Gisela Döhler

NYHETER

2015-04-09  Uttagning till Nationella Uppvisningstruppen
Måndag 27 april ges möjlighet att kvalificera sig till Svenska Aikidoförbundets nationella uppvisningstrupp. Detta är ett första uttagningstillfälle som går av stapeln i Vällingby Sim- och Idrottshalls budosal, kl. 19.30–21.00. Man ställer upp i par och förväntas göra uppvisning om 2 min – gärna med tekniker som man trivs med.
    Fler möjligheter kommer, likväl som att det kommer att vara möjligt att ansöka genom att skicka in videofilm. För fler frågor kontakta Stefan Jansson och Leif Sunje på .

2015-04-08  Sista datum för andra omgången av Idrottslyftet är 3 maj
Årets anslag från Idrottslyftet via SB&K är uppdelat i två omgångar. Hittills har delats ut 1,7 milj. kr och det återstår att fördela 1,3 milj. kr. Senast 3 maj ska ansökan vara inne och all information kring detta finns på sidan www.budo.se/idrottslyftet Denna länk öppnas i nytt fönster.
    De aikidoklubbar som fått anslag i första omgången är Göteborgs Aikidoklubb, Iyasaka Aikidoklubb, Järfälla Aikidoklubb (4 st), Lunds Aikidoklubb och möjligtvis Malmö Budoklubb (det framgår inte vilken idrott som bidraget avser). Förbundsstyrelsen önskar givetvis alla dessa klubbar lycka till med sina projekt.
    Många fler aikidoklubbar borde kunna få bidrag. Att göra en framgångsrik ansökan kan tyckas vara en svår uppgift. Men egentligen är det inte så om man låter någon i klubben ha ständigt ansvar för bidragsfrågor. Då kan man få den rutin och kunskap som krävs för att såväl formulera ett projekt som att skriva bidragsansökan. Även små klubbar kan söka för ett projekt som exempelvis stärker de kvinnliga medlemmarna och instruktörerna i klubben - det var många av de beviljade bidragen nu senast som handlade om detta.

2015-04-06  Aprilskämtet väckte som alltid munterhet
Även i år har vi haft ett aprilskämt. Du som missade det kan läsa såväl detta som tidigare års aprilskämt på sidan APRILSKÄMT.

2015-04-02  Nästa ungdomsläger blir 26-27 september i Sundsvall
Förbundsstyrelsen har beviljat en ansökan från Sundsvalls Budoklubb om att arrangera ungdomsläger 26-27 september 2015 i Sundsvall. Som tidigare så kommer resebidrag att beviljas så att även långväga klubbar kan delta. Det betyder att det redan är hög tid att planera för din klubbs deltagande.
    Från att tidigare ha drivit ungdomslägret som ett eget projekt så övergår förbundsstyrelsen till att lägga ut arrangörskapet på enskilda klubbar. Med andra ord enligt samma modell som Sverigelägret. Både ungdomslägret och Sverigelägret kommer fortsättningsvis att hållas vartannat år - ungdomslägret udda årtal och Sverigelägret jämna årtal.

2015-03-29  Ordinarie förbundsstämma har avhållits
Svenska Aikidoförbundets årliga ordinarie förbundsstämma (årsstämma) avhölls 28 mars i Stockholm. Givetvis valdes ny förbundsstyrelse och avverkades alla andra stående punkter på föredragningslistan, såsom genomgång av verksamhets- och förvaltningsberättelse, samt fastställande av verksamhetsplan och budget. Alla de här handlingarna finns på sidan DOKUMENT.
    Efter förbundsstyrelsens konstituerande sammanträde dagen efter så finns hela listan på förbundets funktionärer att läsa på sidan FUNKTIONÄRER.

2015-03-27  Leif Sunje och Urban Aldenklint svarar på frågor om jämställdhet
Urban AldenklintLeif SunjeÅr 2012 gjordes en serie med intervjuer med framstående kvinnliga instruktörer. Det var med anledning av att just detta år hade vi jämställdhet som tema. Förbundsstyrelsen beslöt sedermera att följa upp detta med intervjuer med två av dem som har det yttersta ansvaret - Leif Sunje, förbundets ordförande, och Urban Aldenklint, sammankallande i graderingskommittén. Läs dessa intervjuer på sidan JÄMSTÄLLDHET.

2015-03-05  Ett deltagardiplom har tagits fram till klubbarna
Svenska Aikidoförbundet har tagit fram ett Deltagandediplom för barn och ungdom. Vår vilja har varit att kunna erbjuda alla våra klubbar en möjlighet att kunna ge ett diplom, exempelvis vid terminsavslut, till alla barn och ungdomar som deltagit i träningen. Diplomet har alltså inget med gradering att göra utan är till för alla barn och ungdomar.
    Information hur man beställer diplomet finns på sidan VERKTYG.

2015-02-25  En aikidoaffisch har tagits fram till klubbarna
Förbundsstyrelsen har tagit fram en affisch i syfte att stötta klubbar som saknar egen affisch för att rekrytera medlemmar eller för att göra reklam för ett arrangemang.
    Den är i A4-format och det är möjligt att anpassa affischen med ifyllnadsuppgifter. Den kan skrivas ut i såväl färg som svartvitt utifrån en PDF-fil. Den kan givetvis även skrivas ut i A3 och A2.
    Affischen är fri att använda för Svenska Aikidoförbundets medlemsklubbar. Affischen och mer detaljerad information finns att hämta på sidan VERKTYG.

Urban AldenklintStefan StenuddRoland Hultberg2015-01-11  Högre Aikikaigrader vid Kagamibiraki 2015
Som alltid så här års offentliggör Stiftelsen Aikikai årets nya högre grader. Svenska Aikidoförbundet har därför glädjen att gratulera följande svenska aikidoutövare:
    Roland Hultberg, Stefan Stenudd, samt Urban Aldenklint har alla erhållit 7:e Dan.
    Nizam Taleb, Jan Bratt, Pia Moberg, samt Mats Alexandersson har erhållit 6:e Dan.
    Eleonore Bjerlemo, Johan Lindgren, Ulf Hjerppe, Tommy Eliasson, samt Rabbe Anklew har erhållit 5:e Dan.
    Därtill vill vi också gratulera sverigebekante Mouliko Halén, verksam i Norge, som också erhållit 7:e Dan.

2014-10-08  Nu finns video från Svensk Aikidouppvisning 2014
Svensk Aikidouppvisning genomfördes lördag 31 maj 2014 under Sverigelägret i Göteborg. Vi har tidigare publicerat bilder men nu finns även en video Denna länk öppnas i nytt fönster som vi lagt upp på Svenska Aikidoförbundets YouTube-sida. Under fliken MEDIA finns en sida från uppvisningen med både bilder och länk till videon.

2014-09-18  Frågan om personnumrens användande ej avgjord
Enligt ett beslut från i somras av Datainspektionen ska Riksidrottsförbundet (och därmed klubbarna) inte längre samla in personnummer av medlemmarna. Därmed kan man tycka att diskussionen om användandet av personnummer borde vara avslutad - men Riksidrottsförbundet har olyckligt nog överklagat beslutet och frågan hänger därför i luften. Vilket inte gör det lättare för klubbarna att motivera varför man fortfarande ska fråga efter personnumret. Läs under VERKTYG hur Svenska Aikidoförbundets styrelse ser på saken.

2014-09-12  En aikidofolder har tagits fram till klubbarna
Förbundsstyrelsen har tagit fram en informationsfolder i syfte att stötta klubbar som saknar egen folder för att rekrytera medlemmar. Det är en stilneutral folder som beskriver aikido med text och illustrationer.
    Den är fyrsidig i A5-format (vikt A4) och det är möjligt att anpassa foldern med information om den egna klubben. Den kan skrivas ut i såväl färg som svartvitt utifrån en PDF-fil.
    Foldern är fri att använda för Svenska Aikidoförbundets medlemsklubbar. Foldern och mer detaljerad information finns att hämta på sidan VERKTYG.

2014-06-12  Nu finns bilder från Sverigelägret 2014
Sverigelägret 2014 genomfördes i Göteborg 29 maj–1 juni. Nu kan vi presentera över 250 bilder som togs av Per-Ola Olsson och Per Erik Stendahl. Dessa återfinns tillsammans med bilderna för Svensk Aikidouppvisning under den nya fliken MEDIA, som framgent kommer att samla webbplatsens alla filmer och bilder, samt liknande externa länkar.

2014-06-07  Nu finns bilder från Svensk Aikidouppvisning 2014
Svensk Aikidouppvisning genomfördes lördag 31 maj under Sverigelägret 2014 i Göteborg. Det kommer att publiceras såväl filmer som bilder från detta. Först ut är bilder som tagit av Per Erik Stendahl. Dessa återfinns under en ny flik MEDIA, som framgent kommer att samla webbplatsens alla filmer och bilder, samt externa länkar till liknande material.

2014-06-02  Sverigelägret 2014 lockade 255 deltagare
Sverigelägret 2014 i Göteborg 29 maj–1 juni var ett mycket välarrangerat och spännande läger med rekordmånga aikidoinstruktör (hela 42 st) som visade den bredd, kompetens och höga internationella standard som vi har i svensk aikido.
    Pubkvällen på Riai Aikido Dojo på fredagen bjöd på många aikidominnen som var underhållande och fyllda av unika minnen från bland annat Leif Sunje, Laila Fladberg, Zeth Moberg och Stefan Stenudd som roade oss alla. Lägrets officiella fest på lördagen på Sturehof höll hög klass, med god mat, underhållning och dans.
    Svensk Aikidouppvisning hölls på lördagen kl. 16.30 och höll publiken trollbunden med aikidokas som var mycket duktiga.
    Ett stort tack till arrangerande klubbar - Aikido Dojo Gamlestaden och Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo - till deltagande instruktörer och alla som kom och tränade, samt uppvisningstruppen under ledning av Stefan Jansson.
Klicka på bilden för att få en högupplöst bild i nytt fönster. Fotograf: Per-Ola Olsson

2014-04-13 Uppdaterade graderingsregler för vuxna
I enlighet med förbundets verksamhetsplan har graderingskommittén reviderat graderingsreglerna för vuxna. Syftet har varit att förbättra reglerna så att de blir tydligare. De tekniska kraven som tidigare presenterats separat är nu infogade som appendix.
    Därtill kommer två nyheter:
    • Rörande examinatorer vid dangradering så finns nu ett tydliggörande att två av tre ska vara svenska shidoin eller shihan varav en ska vara kontaktperson visavi förbundets graderingskommitté.
    • Rörande kraven för att utnämnas till shidoin tydliggör reglerna nu kravet att ha genomgått förbundets utbildning därom som förbundsstyrelsen fastställde redan 2011-09-25.
    Graderingsreglerna hittar ni som PDF under Regler Denna länk öppnas i nytt fönster

2014-04-13 Rekommendationer för graderingsregler för barn
I enlighet med förbundets verksamhetsplan har graderingskommittén nu färdigställt rekommendationer för graderingsregler och träning för barn och ungdomar.
    Rekommendationerna hittar ni som PDF under Barnregler Denna länk öppnas i nytt fönster.

2014-03-22  Ulf Evenås fick utmärkelsen Årets traditionella utövare
Vid årets Kampsportsgala var Stefan Sauk prisutdelare när det var dags att dela ut utmärkelsen till Årets traditionella utövare.
    Juryns val hade fallit på Ulf Evenås, en av svensk aikidos stora pionjärer, som på plats fick ta emot utmärkelsen.
    "Det är en stor ära att motta ett sånt här pris och man är ju känslomässigt berörd. Men jag tänker inte gråta", sa en påtagligt rörd Ulf.

ÄLDRE NYHETER

Vi har bevarat en del äldre nyheter på vår sida NYHETSARKIV.

 
Svenska
Aikidoförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm

Tel: 08-714 88 70
E-post:Ansvarig utgivare:
Per-Åke Wilhelmsson
Svenska Budo & Kampsportsförbundet